Zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny dne 27. května 2020 prošel Sněmovnou v prvním čtení.

 

Vládní návrh zákona:

- ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem.
Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019.

- upravil prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

- upravil možnost uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně.
Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

Zdroj: mcfr.cz