Daň z nemovitých věcí za rok 2019

Kdo a kdy je povinen podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí se na rozdíl od jiných daní přiznává a platí předem.

Čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019 je do čtvrtka 31. ledna. Povinnost se týká každého, kdo v roce 2018 nabyl do vlastnictví nemovitost; nezáleží, jestli koupí nebo darem. A také každého, kdo výrazněji měnil parametry nemovitosti vlastněné (a přiznané) už dřív.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory).

V roce 2019 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2019. 

Jestli jste nemovitost získali do vlastnictví a přiznali už dřív, daňové přiznání znovu nepodáváte, to se obvykle dělá jen jednou. Jsou ale výjimky. Přiznání k dani z nemovitosti musíte v roce 2019 odevzdat v případě, že jste v roce 2018 nemovitost výrazněji upravovali a změnili se tím skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně. Například jste přestavbou či přístavbou změnili výměru nemovitosti nebo jste z pole udělali stavební parcelu. 

Jak a kde se přiznat

Daňové přiznání se odevzdává místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží. Vaše daňová povinnost ke všem nemovitostem, které se nacházejí na území jednoho kraje, je spojená do jednoho daňového spisu, který je uložený na jednom územním pracovišti. 

Daň za všechny nemovitosti v jednom kraji se platí společnou platbouJestli jste nabyli nemovitosti ve více krajích, musíte podat daňové přiznání v každém kraji samostatně.

Územní pracoviště, které spis spravuje, se určuje podle místa vašeho pobytu, u právnických osob podle sídla (přesněji podle místa nebo sídla, které bylo správci daně známé před stěhováním spisů, ke kterému došlo 15. listopadu 2012). Takže pokud máte místo pobytu nebo sídlo ve stejném kraji jako nemovitosti, stanoví se územní pracoviště podle vašeho pobytu či sídla.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby:
- osobně na příslušném územním pracovišti,
- poštou nebo
- elektronicky.
Jestli máte datovou schránku, je pro vás elektronická cesta povinná, jinak hrozí pokuta až dva tisíce korun.

Aplikaci pro elektronická podání najdete na portálu www.daneelektronicky.cz. Můžete v ní vyplnit elektronický formulář (s nápovědou) a vytvořit datovou zprávu, kterou lze odeslat finančáku přímo z aplikace (případně uložit do počítače), nebo můžete vyplněný formulář ve formátu PDF vytisknout, podepsat a doručit finančnímu úřadu v listinné podobě (jestli nemáte povinnost přiznávat se elektronicky).

Když budete vyplňovat elektronický formulář, aplikace po zadání základních údajů o pozemcích, stavbách a jednotkách automaticky doplní hodnoty potřebné k výpočtu daně (sazby, průměrné ceny za metr čtvereční pozemků a zemědělské půdy, koeficienty apod.), daň vypočítá a zkontroluje.

S platbou nespěchejte, hlaste ale SIPO

Na úhradu daně z nemovitosti za rok 2019 je času dost, platí se do konce května. Chovatelé ryb a zemědělci mají lhůtu prodlouženou do konce srpna. Finanční úřad vám stejně jako každoročně v předstihu zašle složenku s výší daně.

Další variantou je platit daň přes SIPO. Pokud už teď víte, že byste této možnosti chtěli využít, odevzdejte finančnímu úřadu do konce ledna 2019 Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Součástí oznámení musí být doklad prokazující přidělení spojovacího čísla SIPO. Pokud oznámení odevzdáte později, budete přes SIPO platit až v roce 2020.

Jestli chcete platit daň přes SIPO na více finančních úřadech, musíte oznámení podat na každý z krajských finančních úřadů zvlášť. V dalším roce už nové oznámení podávat netřeba, platby budou automaticky pokračovat, dokud je nezrušíte. Jestli jste tedy oznámení o platbě přes SIPO podali už dřív, je to vyřízené.  

Novinkou od roku 2017 je, že nemusíte čekat na složenku, ale můžete si nechat kompletní údaje o výši a placení daně z nemovitých věcí poslat e-mailem. I k této službě se ale musíte registrovat, nejpozději do patnáctého března daného roku: stačí místně příslušnému finančáku odevzdat Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Jestli platíte daň z nemovitosti u více finančních úřadů, musíte opět podat žádost na každý zvlášť. Na stejném tiskopisu jde oznámit změnu e-mailové adresy i službu ukončit. Když žádost podáte po 15. březnu, aktivuje se služba až v dalším daňovém období, tedy roce 2020.

 

Zdroj: www.penize.cz